គោលនយោបាយធានាវេបសាយ

by EZWebkh - 06 Th2 2018

គោលនយោបាយធានាវេបសាយ

ជាដំបូង  យើងខ្ញុំ សូមអរគុណដល់អតិថិជន ដែលបានទុកចិត្ត លើការជ្រើសរើសសេវាកម្ម EZWeb ។ យើងខ្ញុំ តែងតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ច ដើម្បីជួយដល់អតិថិជន ប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឱ្យបានងាយស្រួលមានប្រសិទ្ធិភាព ក៏ដូចជាជៀសវាងហានិភ័យដែលមិនគួរកើតឡើង។

សូមអតិថិជនទាំងអស់ អានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន នូវបទប្បញ្ញត្តិដូចខាងក្រោម ស្តីពីការធានាលើគេហទំព័រ នៃ EZWeb
១. វិសាលភាពធានារ៉ាប់រង
- EZWeb គាំទ្របណ្តាតម្រូវការបច្ចេកទេស តាមដានប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ កត់ត្រានិងដោះស្រាយបញ្ហាមុខងារ និងប្រព័ន្ធដែលបង្កើតឡើងដោយ EZWeb (យោងតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានឯកភាពនៅក្នុងកិច្ចសន្យា) ។
- ក្នុងករណី ឧប្បត្តិហេតុបានកើតឡើង ដែលនៅក្រៅនៃការធានា (យោងតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចសន្យា) EZWeb នឹងផ្តល់ការណែនាំ ឱ្យបានឆាប់រហ័ស នូវដំណោះស្រាយជួសជុល ដើម្បីគាំទ្រការជួសជុលគេហទំព័រ នូវការចំណាយជូនដល់ចំពោះអតិថិជន។
- លើសពីនេះទៅទៀត   វេបសាយរបស់អតិថិជន នឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យដូចជាមានលក្ខណៈពិសេស ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុត។ EZWeb តែងតែធ្វើឱ្យទាន់សម័យជានិច្ច នូវកំណែថ្មីដែលមានប្រយោជន៍បំផុត សម្រាប់គេហទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធវេបសាយ។
២. កំឡុងពេលធានា
ការធានានិងថែរក្សា EZWeb ដោយមិនគិតថ្លៃ (យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានយល់ស្របនៅក្នុងកិច្ចសន្យា) ផលិតផលវេបសាយទាំងអស់ ដែលបានរចនាឡើង ដោយការឌីហ្សាញ EZWeb ក្នុងកំឡុងពេលមានសុពលភាព សម្រាប់រយៈពេលនៃកិច្ចសន្យា។

ចំណាំ ៖ បណ្តាករណី ដែលវេបសាយអត់បានធានា។
- គេហទំព័របរាជ័យ ដោយសារប្រតិបត្តិការ មិនត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំ។
- វេបសាយដែលផុតកំណត់ហើយអត់បានបង់ថ្លៃសេវាថែទាំ។


៣. ទម្រង់នៃការធានា       ការថែទាំគេហទំព័រ
បុគ្គលិកបច្ចេកទេសរបស់ EZWeb ជាទៀងទាត់បម្រុងទុកទិន្នន័យ   ដោះស្រាយដោយផ្ទាល់នូវបញ្ហាបច្ចេកទេស ដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ ៖
- ចំពោះកំហុសសាមញ្ញ  គេហទំព័ររបស់អ្នក នឹងត្រូវបានគាំទ្រភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីស្វែងរកកំហុសគេហទំព័រ។ លើសពីនេះទៀត  យើងខ្ញុំក៏អាចជួយដល់អតិថិជនពីចម្ងាយ ដែលអាចបត់បែនបានតាមរយៈ  ទូរស័ព្ទ   អ៊ីម៉ែល  Skype ។ល។
- ចំពោះបញ្ហាស្មុគស្មាញ បន្ទាប់ពីចូលដំណើរការព័ត៌មាន  EZWeb នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងជួសជុលក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុត  ៖  ក្នុងរយៈពេល ១២ម៉ោង រហូតដល់ ៤៨ ម៉ោង។
* ដើម្បីទទួលបាន ការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេសរហ័ស សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 097.376.0160  ឬ អ៊ីម៉ែល info@ezwebkh.com


សារជាថ្មីម្តងទៀត EZWeb សូមអរគុណដល់អតិថិជន ដែលបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ សូមជូនពរអតិថិជនទាំងអស់ ព្រមទាំងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត។