សេចក្តីណែនាំទូទៅ

គេហទំព័រ គ្រប់គ្រងរបស់ EZWeb បានរចនាមានលក្ខណៈងាយស្រួល បំផុតសម្រាប់លោកអ្នកប្រើ ជំនួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ បានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយមានផ្នែកសំខាន់ៗ ចំនួនបី គឺតារាងបញ្ឈរ តារាងផ្ដេកនិងមាតិកា ដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់។ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ គេហទំព័រគ្រប់គ្រងរបស់ EZWeb បានងាយស្រួល លោកអ្នកគួរតែ ធ្វើតាមការណែនាំ ដូចខាងក្រោមនេះ។

alt

តំបន់ទី ១ ៖ បន្ទះជ្រើសរើសផ្ដេក។ តំបន់ទី ២ ៖ តារាងជម្រើសបញ្ឈរ។

គ្រប់គ្រងផ្នែកលក់

ផលិតផល

 • បន្ថែមផលិតផលថ្មី ៖ ចុចដើម្បី បន្ថែមផលិតផលថ្មី។
 • ផលិតផល ទាំងអស់ ៖ អ្នកអាចមើល បញ្ជីផលិតផល ទាំងអស់ និងកែសម្រួល ព័ត៌មានផលិតផល ដែលបានផ្ទុក ឡើងទៅគេហទំព័រនេះ។
 • កាតាឡុក ផលិតផល ៖ គឺជាបញ្ជី ពេញលេញនៃបណ្តាផលិតផល ទាំងអស់ដែលបានលក់ដោយក្រុមហ៊ុនមួយ។ កាតាឡុកនេះ ត្រូវបានរៀបចំ (បែងចែក) ជាប្រភេទផលិតផល ខុសៗគ្នា។
 • ម៉ាក ៖ អ្នកអាច បញ្ចូលម៉ាកផលិតផល ដែលអ្នកលក់ផ្ទាល់នៅទីនេះ ដើម្បីឱ្យអតិថិជនអាចជ្រើសយកចេញនូវផលិតផល តាមម៉ាកដែលពួកគេចង់ទិញ។
 • លក្ខណៈ ផលិតផល ៖ ជួយអ្នកបង្កើត កែសម្រួលព័ត៌មាន អំពីទំហំ និងពណ៌ នៃផលិតផល ដែលអ្នកប្រកាស នៅលើគេហទំព័រ។

alt

ការបញ្ជាទិញ

 • បន្ថែម បញ្ជាទិញថ្មី ៖ ចុចដើម្បី បន្ថែមមានការ បញ្ជាទិញថ្មី។
 • បញ្ជីការបញ្ជាទិញ ៖ ៖ អ្នកអាចមើល និងកែប្រែបណ្តាការបញ្ជាទិញ ដែលបានធ្វើចចារជាមួយអតិថិជននៅទីនេះ។
  • ការបញ្ជាទិញថ្មី ៖ បណ្តា ការបញ្ជាទិញថ្មី ទើបបាន បង្កើតថ្មីៗនេះ។
  • មិនទាន់បាន បញ្ជូនទំនិញ ៖ ជួយអ្នកពិនិត្យមើល បណ្តាការបញ្ជាទិញ ដែលមិនទាន់បាន បញ្ជូនឬភ្លេចបញ្ជូន។
  • មិនទាន់ ទូទាត់ប្រាក់ ៖ ជួយអ្នកពិនិត្យមើល បណ្តាការបញ្ជាទិញ ដែលបានផ្តល់ទំនិញជាស្រេច ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទូទាត់ប្រាក់។

alt

អតិថិជន

 • អតិថិជន ត្រូវការ ទំនាក់ទំនង ៖ នេះគឺជាបញ្ជីបណ្តាអតិថិជន ដែលបំពេញព័ត៌មាន នៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក ដើម្បីទទួលយកគំនិតផ្តួចផ្តើម ដើម្បីអ្នកទាក់ទងជាមួយពួកគេ។
 • បញ្ជីអតិថិជន ៖ បណ្តាអតិថិជន បានចុះឈ្មោះគណនី នៅលើគេហទំព័រ របស់អ្នក។
 • ការតាមដាន អ៊ីម៉ែល ៖ បណ្តាអតិថិជន ទុកអ៊ីម៉ែលដើម្បីតាមដាន ការអុបឌែត ព័ត៌មានថ្មីៗ បំផុតអំពីគេហទំព័ររបស់អ្នក។

alt

បញ្ចុះតំលៃ

 • កូដបញ្ចុះតំលៃ ៖ បង្កើតបណ្តា កូដបញ្ចុះតំលៃ សម្រាប់បណ្តា កម្មវិធីបញ្ចុះតំលៃ។
 • ផលិតផល បញ្ចុះតំលៃ ៖ បន្ថែមបណ្តាផលិតផល ក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះតំលៃចូល។

alt

ស្ថិតិអំពីការលក់

បណ្តាឧបករណ៍ វិភាគស្ថិតិឆ្លាតវៃរបស់ EZWeb នឹងជួយអ្នកផ្តល់មតិយោបល់លើស្ថានភាពស្ថិតិលក់របស់អ្នក ក៏ដូចជា សមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ ដើម្បីធ្វើការ វាយតម្លៃនិងមានយុទ្ធសាស្រ្ត សម្រាប់ពេលអនាគត។

 • អត្រា ផ្លាស់ប្តូ ៖ ស្ថិតិស្តីពីភាគរាយ បណ្តាការបញ្ជាទិញ ដែលទទួលបានជោគជ័យ ចំពោះនិយោជិកនិមួយៗ និងប្រភពទំនិញ និមួយៗនៃអ្នក។
 • ប្រភព ការបញ្ជាទិញ ៖ ជួយអ្នក រក្សាទុកបណ្តាព័ត៌មាន អំពីកន្លែងដែលអ្នក បញ្ចូលបណ្តាផលិតផល សម្រាប់ការបញ្ជាទិញ។
 • ស្ថានភាព ៖​ ជួយអ្នក អុបឌែតស្ថានភាព ធ្វើការងារ របស់បុគ្គលិក។

alt

គ្រប់គ្រង មាតិកា

អត្ថបទ

 • បន្ថែម អត្ថបទថ្មី ៖ចុចដើម្បី បន្ថែម អត្ថបទថ្មី។
 • គ្រប់គ្រង អត្ថបទ ៖ មើលនិងកែសម្រួលអត្ថបទ ដែលអ្នកប្រកាស នៅលើគេហទំព័រ។
 • បញ្ជី អត្ថបទ ៖ គឺជា បញ្ជីគ្រប់គ្រាន់ បណ្តាអត្ថបទ ចំពោះការប្រកាស របស់អ្នក។

ទំព័រ មាតិកា

សរសេរមាតិកា សម្រាប់ទំព័រឋិតិវន្ត របស់អ្នក។

ការកំណត់ រចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធ

ជួយអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ចំណុចប្រទាក់ និងប្លង់គេហទំព័រ របស់អ្នកដោយខ្លួនឯង។

ចំណុច ប្រទាក់

 • ដំឡើង ចំណុចប្រទាក់ ៖ ចំណុចប្រទាក់ សម្បូរបែប ដូច្នេះ អ្នកអាច ជ្រើសរចនាប័ទ្ម និងគ្រោលដៅព្រមទាំងតំរង់ទិស នៃគេហទំព័រដោយសេរី។
 • រចនាប្លង់ ៖ ប្ដូរតាមបំណង ប្លង់នៃទំព័រឋិតិវន្ត ជាវិធីងាយស្រួល តាមការរចនាប្លង់ របស់អ្នក។
 • រចនាម៉ឺនុយ ៖ ប្ដូរតាមបំណង ប្លង់នៃម៉ឺនុយ នៅលើគេហទំព័រ របស់អ្នក តាមលំដាប់ ដែលអ្នកចង់បាន។
 • ប្ដូរតាមបំណង ចំណុចប្រទាក់ ៖ ប្ដូរតាមបំណង នូវទំហំ ពណ៌ ពុម្ពអក្សរ ពិសេសបង្ហាញ នៅលើគេហទំព័រ របស់អ្នក។
 • ទំហំរូបភាព ៖ កែតម្រូវ ទំហំរូបភាព ឱ្យសមនឹងទំហំ និងប្លង់ នៃទំព័រ និមួយៗ។
 • ការស្វែងរក ជួរតំលៃ ៖ នេះគឺជាកន្លែង ដែលអ្នកអាចរក្សាទុក បណ្តាតំលៃសម្រង់សម្រាប់តម្រងផលិតផលរបស់អ្នក ធ្វើឱ្យវាមាន ភាពងាយស្រួល សម្រាប់អតិថិជន ដើម្បីរកបណ្តាផលិតផលបានត្រឹមត្រូវ។
 • អុបឌែត JSS ៖ សម្រាប់អ្នក សរសេរកម្មវិធី (អ្នកប្រើធម្មតា រំលងផ្នែកនេះ)
 • អុបឌែត JS ៖ សម្រាប់អ្នក សរសេរកម្មវិធី (អ្នកប្រើធម្មតា រំលងផ្នែកនេះ)

អ្នកគ្រប់គ្រង គណនី

អ្នកអាច កែសម្រួលព័ត៌មាន គ្រប់គ្រងគណនីសំខាន់ និងបន្ថែមគណនី អ្នកគ្រប់គ្រងរងរបស់អ្នក ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចជួយអ្នក ក្នុងការគ្រប់គ្រងវេបសាយរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាច ផ្តល់ការអនុញ្ញាត ដល់គណនី អ្នកគ្រប់គ្រងរងផងដែរ ដូច្នេះពួកគេ មិនរំលោភលើតួនាទី ផ្សេងទៀតបានទេ។

ការកំណត់ រចនាសម្ព័ន្ធ

 • រៀបចំ គេហទំព័រ ៖ បង្កើត ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន អំពីគេហទំព័រ របស់អ្នកដូចជា ៖ ព័ត៌មានទូទៅ ទំនាក់ទំនង បណ្ដាញសង្គម ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ។ល។
 • ដឹកជញ្ជូន ៖ អ្នកអាច អុបឌែតបណ្តាថ្លៃបញ្ជូន សម្រាប់តំបន់នីមួយៗជាក់លាក់ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធ អុបឌែតដោយស្វ័យប្រវត្តិ អំពីការបញ្ជាទិញ។
 • ទម្រង់ ៖ បង្កើត សំណុំបែបបទ យោងតាមតម្រូវការ របស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន ចាំបាច់ពីអតិថិជន។

បន្ទះជ្រើសផ្ដេក រួមមានរបារស្វែងរក បណ្តាឧបករណ៍ប៊ូតុង គ្រប់គ្រងគណនី។̣

alt

របារ ស្វែងរក

សម្រាប់របារស្វែងរក ជួយឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ស្វែងរកផលិតផល ព័ត៌មាន អត្ថបទ ។ល។ ដោយផ្ទាល់ មានភាពងាយស្រួល។

alt

ឧបករណ៍ប៊ូតុង៖

ចំពោះ បណ្តាឧបករណ៍ប៊ូតុង គាំទ្រអ្នកប្រើ បណ្តាមុខងារ ដើម្បីការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ។

ឧបករណ៍ប៊ូតុង មុខងារ
alt លាក់ / បង្ហាញ បន្ទះជ្រើសរើសបញ្ឈរ។
alt មើលសេចក្តីប្រកាស
alt បន្ថែមផលិតផលថ្មី
alt បន្ថែមអត្ថបទថ្មី
alt បន្ថែមការបញ្ជា ទិញថ្មី
alt មើលបញ្ជី ការបញ្ជាទិញ
alt សូមមើលគេហទំព័រ
alt ជំនួយ EZWeb

គ្រប់គ្រង គណនី

គ្រប់គ្រងគណនី ជួយអ្នក ក្នុងការបង្កើតសិទ្ធិ គ្រប់គ្រងសម្រាប់បុគ្គលផ្សេង មើលព័ត៌មានគណនី គ្រប់គ្រងឧបករណ៍បញ្ចូល ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ និងជំនួយការចាកចេញ នៅទីនេះ។

alt

ផ្នែកមាតិកា ៖ នៅពេល អ្នកចុចលើធាតុណាមួយ មាតិកានៃធាតុនោះ នឹងបង្ហាញ នៅខាងស្ដាំ នៃអេក្រង់។ មាតិកា គឺជាសេចក្ដីសង្ខេប អំពីមុខងារ បណ្តាឧបករណ៍ងាយប្រើ នៃ EZWeb​ បានបង្កើតឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងពីរបៀបប្រើវាសូមមើល នៅទីនេះ


តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

 • ផលិតផល
 • ការបញ្ជាទិញ
 • អតិថិជន
 • បញ្ចុះតំលៃ
 • ស្ថិតិអំពីការលក់
 • អត្ថបទ
 • ទំព័រ មាតិកា
 • ចំណុច ប្រទាក់
 • អ្នកគ្រប់គ្រង គណនី
 • ការកំណត់ រចនាសម្ព័ន្ធ