តារាងមាតិកា បញ្ចុះតំលៃ - កូដបញ្ចុះតំលៃ

មើលបញ្ជី កូដបញ្ចុះតំលៃ

ដើម្បីមើល និងគ្រប់គ្រងបញ្ជី លេខកូដបញ្ចុះតំលៃរបស់ហាង សូមអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រង , នៅលើរបារម៉ឺនុយ គ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញ ចុចលើតារាងមាតិកា ការបញ្ចុះតំលៃ - លេខកូដបញ្ចុះតំលៃ

ម៉ឺនុយ, ផលិតផល, កូដបញ្ចុះតំលៃ

នៅពេលដែលបានជ្រើសរើស ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រង នឹងបង្ហាញបញ្ជីនៃលេខកូដបញ្ចុះតំលៃ ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក។

បញ្ជី,កូដបញ្ចុះតំលៃ

ត្រងបញ្ជី លេខកូដបញ្ចុះតំលៃ

នៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ គ្រប់គ្រងកូដបញ្ចុះតំលៃ សូមរកមើលប្រអប់ តម្រង

តម្រង

នេះគឺជាកន្លែង ដែលអ្នកអាចត្រងបញ្ជី នៃកូដបញ្ចុះតំលៃ ដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញ។ អ្នកអាចតម្រងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ទាំង ៣ គឺ ៖ ពាក្យគន្លឹះ , កាលបរិច្ឆេទបង្កើត , អនុញ្ញាតឱ្យបង្ហាញ ។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានបញ្ចូលព័ត៌មានចាំបាច់ អ្នកចុចលើប៊ូតុង តម្រង ដើម្បីចាប់ផ្តើមបន្ត តងបញ្ជីលេខកូដបញ្ចុះតំលៃ។ លទ្ធផលនឹងត្រូវបានបង្ហាញ នៅទំព័រគ្រប់គ្រងកូដបញ្ចុះតំលៃ។

បន្ថែមលេខកូដ បញ្ចុះតំលៃថ្មី

ប្រើប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី ដើម្បីបន្ថែមលេខកូដបញ្ចុះថ្មី លើវែបសាយត៍របស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី នៅក្នុងទំព័រ លេខកូដបញ្ចុះតំលៃ , អ្នកនឹងត្រូវបានប្ដូរទិសទៅទំព័រកូដបញ្ចុះតំលៃថ្មី។ សូមមើលការណែនាំជាក់លាក់នៅ របៀបបន្ថែមកូដបញ្ចុះតំលៃថ្មី

គ្រប់គ្រង កូដបញ្ចុះតំលៃនីមួយៗ

ដើម្បីគ្រប់គ្រង លេខកូដបញ្ចុះតម្លៃនីមួយៗ នៅក្នុងបញ្ជីលេខកូដបញ្ចុះតំលៃ សូមប្រើជួរឈរ គ្រប់គ្រង នៅខាងស្តាំបញ្ជីលេខកូដបញ្ចុះតំលៃ ដែលមានបណ្តាលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោម ៖

គំនូរូបភាព ប៊ូតុង ការប្រើប្រាស់
ប៊ូតុងពណ៌បៃតង, អនុវត្ត ប៊ូតុងពណ៌បៃតង លក្ខណៈ បើក / បិទ កូដបញ្ចុះតំលៃ​ ៖ ​នៅពេលអ្នកចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ លេខកូដបញ្ចុះតំលៃនឹងមិនអាចអនុវត្តបាននៅលើទំព័រលក់ទំនិញ (ប្រែពណ៌ប្រផេះ)! [បានបង្ហាញកូដបញ្ចុះតំលៃ] (https: / / /ezstatic1.ezwebcomvn/portal/help-center-kh/icon/icon-disable.png) ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ អ្នកអាចចុចលើប៊ូតុងនេះម្តងទៀត ផលិតផលនឹងត្រូវបានអនុវត្ត នៅលើគេហទំព័រលក់ទំនិញ។ (ប៊ូតុងត្រឡប់ពណ៌បៃតងវិញ)។
ប៊ូតុងពណ៌លឿង, អុបឌែត ប៊ូតុងពណ៌លឿង លក្ខណៈ អុបឌែត ៖ នៅពេលដែលអ្នកចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ អ្នកនឹងត្រូវបានប្ដូរទិស ទៅទំព័រព័ត៌មាន លេខកូដបញ្ចុះតំលៃ (ដូចជាទំព័របន្ថែមថ្មី - សូមមើលបន្ថែមនៅការណែនាំ "បន្ថែមលេខកូដបញ្ចុះតំលៃថ្មី") ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកែប្រែ អ្នកចុចប៊ូតុង "រក្សាទុក"
ប៊ូតុងពណ៌ក្រហម, លុប ប៊ូតុងពណ៌ក្រហម លក្ខណៈលុប ៖ នៅពេលចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ ប្រអប់ការបញ្ជាក់នឹងលេចឡើង។ ប្រសិនបើ អ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់លុបលេខកូដបញ្ចុះតំលៃ អ្នកចុចលើប៊ូតុង "យល់ព្រម" លេខកូដបញ្ចុះតំលៃនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជី។ ប្រសិនបើ អ្នកមិនចង់លុប អ្នកចុចប៊ូតុង "បោះបង់"

គ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ មួយឬច្រើន លេខកូដបញ្ចុះតំលៃ

ក្រៅពីលក្ខណៈពិសេស នៃការគ្រប់គ្រង លេខកូដបញ្ចុះតំលៃ មូលដ្ឋានទាំងបីដូចខាងលើ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើស លក្ខណៈពិសេសកម្រិតខ្ពស់។ នៅពេលអ្នកចុចលើ កូដបញ្ចុះតំលៃផ្តល់ជូនមួយឬច្រើន ដែលអ្នកចង់គ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ របារកែសម្រួល នឹងលេចឡើងបន្ថែមប្រអប់ ជ្រើសរើសសកម្មភាព (១​ បន្ទាត់ )

ការគ្រប់គ្រងកំរិតខ្ពស់

នៅពេលចុចជ្រើសប្រអប់នេះ បណ្តាលក្ខណៈពិសេសកម្រិតខ្ពស់ នឹងលេចឡើងរួមទាំង ៖

លក្ខណៈពិសេស ការប្រើប្រាស់
លុប លុបលេខកូដបញ្ចុះតំលៃ ចេញពីបញ្ជី

តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • មើលបញ្ជី កូដបញ្ចុះតំលៃ
  • ត្រងបញ្ជី លេខកូដបញ្ចុះតំលៃ
  • បន្ថែមលេខកូដ បញ្ចុះតំលៃថ្មី
  • គ្រប់គ្រង កូដបញ្ចុះតំលៃនីមួយៗ
  • គ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ មួយឬច្រើន លេខកូដបញ្ចុះតំលៃ