អ្នកគ្រប់គ្រង គណនី

ការគ្រប់គ្រងគណនី អ្នកគ្រប់គ្រង

អ្នកគ្រប់គ្រងគណនី គឺជាគណនីដើម្បីចូលដំណើរទៅទំព័រ ការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ ។ ដើម្បីមើលនិងគ្រប់គ្រងបញ្ជីគណនីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ហាង អ្នកប្រើធាតុម៉ឺនុយ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ ចុចជ្រើសរើស គ្រប់គ្រងគណនី

បញ្ជីអ្នកគ្រប់គ្រងគណនី

បន្ថែមគណនីគ្រប់គ្រងថ្មី

នៅពេលដែលអ្នក ត្រូវការបន្ថែមគណនីអ្នកគ្រប់គ្រង សូមចុចប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី នៅជ្រុងខាងស្តាំនៃអេក្រង់។ បន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី អ្នកគួរតែបញ្ចូលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់គណនីអ្នកគ្រប់គ្រង ដែលអ្នកចង់បង្កើត រួមទាំងព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ៖

ចំណងជើង មុខងារ
ឈ្មោះ ដាក់ឈ្មោះសម្រាប់គណនីរបស់អ្នក
អ៊ីមែល បញ្ចូលអ៊ីម៉ែលដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រគ្រប់គ្រងសំរាប់គណនីនេះ
ពាក្យសម្ងាត់ កំណត់ពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់គណនីរបស់អ្នក បញ្ចូលដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកអាចចុចលើប៊ូតុង ចៃដន្យ ដូច្នេះប្រព័ន្ធនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវពាក្យសម្ងាត់ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
តួនាទី ជ្រើសរើសតួនាទីសមស្របសម្រាប់គណនីអ្នកគ្រប់គ្រង
លេខទូរស័ព្ទ បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើ សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគណនី
រូបភាពតំណាង ផ្ទុករូបភាពតំណាងរបស់អ្នក ប្រើគណនីអ្នកគ្រប់គ្រង ពីប្រព័ន្ធឬពីឧបករណ៍របស់អ្នក
ធ្វើឱ្យសកម្ម ជ្រើស មាន ដើម្បីធ្វើឱ្យសកម្មគណនី អ្នកគ្រប់គ្រង ឬ គ្មាន ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាព គណនីអ្នកគ្រប់គ្រង

តួនាទីអ្នកគ្រប់គ្រង

តួនាទី មុខងារ
អ្នកគ្រប់គ្រង គ្រប់គ្រងចំណុចប្រទាក់ទាំងមូលអ្នកគ្រប់គ្រង រួមទាំងការគ្រប់គ្រងសិទិ្ធគណនីអ្នកគ្រប់គ្រង
បុគ្គលិកផ្នែកលក់ ការគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបណ្តាអ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញ
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ លេខកូដបញ្ចុះតំលៃនិងអតិថិជន នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញ
កម្មវិធីអ្នកនិពន្ធការលក់ទំនិញ ការគ្រប់គ្រងផលិតផល និងបណ្តាអ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការគ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញ
កម្មវិធីអ្នកនិពន្ធមាតិកា ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងទំព័រមាតិកា នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមាតិកា
អ្នកសរសេរកម្មវិធី គ្រប់គ្រងចំណុចប្រទាក់ និងការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធ នៅក្នុងការកំណត់ រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ
អ្នកសហការ គ្រប់គ្រងបញ្ជីកាបញ្ជាទិញ បញ្ជីរង់ចាំដំណើរការនិងការបញ្ជាទិញថ្មី នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃការបញ្ជាទិញ។ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចូល ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ សូមអ្នកចុចប៊ូតុងរក្សាទុក គឺជាការបញ្ចប់បង្កើតគណនីថ្មី សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង

គ្រប់គ្រងបញ្ជីការបញ្ជាទិញ បញ្ជីរង់ចាំដំណើរការនិងបញ្ជាទិញថ្មី នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ជាទិញ។ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចូល ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកចុចប៊ូតុងរក្សាទុក គឺជាការបញ្ចប់បង្កើត គណនីថ្មីសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង។


តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • ការគ្រប់គ្រងគណនី អ្នកគ្រប់គ្រង
  • បញ្ជីអ្នកគ្រប់គ្រងគណនី
  • បន្ថែមគណនីគ្រប់គ្រងថ្មី
  • តួនាទីអ្នកគ្រប់គ្រង