ឧបករណ៍(ធាតុក្រាហ្វិក)

alt

តាមលំដាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ ៖

 • ជ្រើសទំព័រប្លង់ដើម្បីរចនាប្លង់ឡើងវិញ
 • ប៊ូតុងបង្កើតទំព័រ បានប្រើដើម្បីបង្កើតទំព័រថ្មី ដែលមានភ្ជប់តំណបញ្ចូលដោយខ្លួនឯង។

បន្ថែមទំព័រថ្មី alt

(*) ពិនិត្យ បង្កើតតំណដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីប្រព័ន្ធបង្កើត តំណភ្ជាប់ តាម ឈ្មោះគេហទំព័រ , សូមដោះធីក ដើម្បីបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ តំណភ្ជាប់

ប្លុក

alt

 • 1.1 ផ្លាស់ទីសម្រាប់ប្លុក តាមបំណងដែលអ្នកចូលចិត្ត។
 • 1.2 មាន 9 ប្រភេទប្លង់ដើម្បីជ្រើសរើស ៖ 1ជួរឈរ 2ជួរឈរស្មើ 2ជួរឈរតូចធំ 2ជួរឈរធំតូច 3ជួរឈរស្មើ 3ជួរតូចតូចធំ 3ជួរឈរតូចធំតូច 3ជួរឈរធំតូចតូច 4ជួរឈរគឺស្មើគ្នា។
 • 1.3 កែសម្រួលប្លុក ៖

alt

 • 1.3.1. ជ្រើសចំនួនជួរឈរដើម្បីបង្ហាញប្លុក។ ចុចរក្សាទុកដើម្បីអនុវត្ត។
 • 1.3.2. ដាក់ឈ្មោះឲ្យប្លុក
 • 1.3.3. កំណត់ថ្នាក់បន្ថែមសម្រាប់ប្លុក ប្រើដើម្បីកែសម្រួលចំណុចប្រទាក់ដោយប្រើ CSS កែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។
 • 1.3.4.លាក់ / បង្ហាញប្លុកនៅលើគេហទំព័រ។
 • 1.3.5. ចុចធីក ដើម្បីឲ្យទទឹងនៃប្លុកពេញអេក្រង់។
 • 1.3.6. ប្ដូរការបង្ហាញតាមបំណង នៅលើឧបករណ៍នីមួយៗ សម្រាប់ជួរឈរនីមួយៗ នៅក្នុងប្លុក។
 • 1.3.7. ប៊ូតុងពង្រីក ប្តូរឧបករណ៍តាមបំណង ដើម្បីបន្ថែមសម្រាប់ជួរឈរ។
 • 1.3.8. បន្ថែមធាតុក្រាហ្វិកទៅជាជួរឈរ។
 • 1.3.9. បន្ថែមប្លុកសម្រាប់ជួរឈរ។
 • 1.4. លុបប្លុក។
 • 1.5. ផ្លាស់ទីប្លុកឡើងលើ។
 • 1.6. បន្ថែមថ្មីធាតុក្រាហ្វិក ឬប្លុកតូច។

ធាតុក្រាហ្វិក​​​(Widget)

alt

 • 2.1. កែសម្រួលធាតុក្រាហ្វិក។
 • 2.2. បើក / បិទធាតុក្រាហ្វិក។ ធាតុក្រាហ្វិកត្រូវបានបិទនឹងបង្ហាញចំណងជើងពណ៌ក្រហម។
 • 2.3. លុបធាតុក្រាហ្វិក។
 • 2.4. ផ្លាស់ទីធាតុក្រាហ្វិកតាមចំណងចិត្ត។
 • 2.5. ចំណងជើងធាតុក្រាហ្វិក។

ធាតុក្រាហ្វិកបែងចែកដោយវត្ថុ

alt

ផលិតផល

ប្រភេទផលិតផល

alt

 • ចំណងជើង : បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, លំនាំដើម "ប្រភេទផលិតផល" ។
 • ជ្រើសរើសប្រភេទ ៖ ជ្រើសរើសទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញ បណ្តាប្រភេទដែលមាន, ជ្រើសរើសប្រភេទនីមួយៗដោយឡែក ដើម្បីបង្ហាញតែប្រភេទដែលបានជ្រើសរើស។
 • បង្ហាញចំណងជើង ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បានបង្ហាញនៅលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក សម្រាប់ CSS កែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ផលិតផល

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក ដែលជា "ផលិតផល" លំនាំដើម។
 • ចំនួនផលិតផល : បញ្ចូលចំនួនផលិតផលដែលអ្នកចង់បង្ហាញ។
 • បរិមាណក្នុងបន្ទាត់នីមួយៗ ៖ លេខផលិតផល នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចកែសម្រួលលេខនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ ដើម្បីផ្គូផ្គងសមាមាត្រអេក្រង់នៃឧបករណ៍នីមួយៗ ដោយចុចរូបតំណាង រង់វង់មូល ជាប់នៅក្បែរ។

alt

 • ទំហំរូបភាព ៖ កំណត់ទទឹង និងកំពស់ នៃរូបភាពតូចៗនៅក្នុងប្លុក ផលិតផលដែលបង្ហាញ នៅក្នុងធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។ ឯកតា px ។

 • តម្រៀប ៖ តាមលំដាប់លំដោយ។

 • លំនាំដើម ៖​ តម្រៀបតាមជួរផលិតផលពីទាបទៅខ្ពស់ និង ប្រតិទិនដែលបង្ហាញ ផលិតផលពីថ្មីទៅចាស់។

  • ឈ្មោះពី A ដល់ Z ។
  • ឈ្មោះពី​ Z ទៅ A ។
  • ថ្មីបំផុត ៖ ផលិតផលថ្មីតម្រៀបជាមុន។
  • ចាស់បំផុត ៖ ផលិតផលចាស់តម្រៀបជាមុន។.
 • បង្ហាញចំណងជើង ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។

 • លេចធ្លោ ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញបណ្តាផលិតផលលេចធ្លោ។

 • ការបញ្ចុះតំលៃ ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញផលិតផលបញ្ចុះតំលៃ (ដែលមានតម្លៃលក់ ទាបជាងតំលៃដែលបានចុះបញ្ជី) ។

 • បញ្ចាំងស្លាយ ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញបញ្ជីផលិតផល ក្នុងធាតុក្រាហ្វិកជាការបញ្ចាំងស្លាយ។

 • រប្លង់ផ្ដេក ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញបញ្ជីផលិតផល ក្នុងធាតុក្រាហ្វិកជាប្លង់ផ្ដេក។

 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។

 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ដែលចង់ បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។

 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ផលិតផលតាមប្រភេទ

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, ដើមលំនាំ "ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ" ។
 • ចំនួនផលិតផល ៖ បញ្ចូលចំនួនផលិតផលចង់បង្ហាញ។
 • បរិមាណក្នុងបន្ទាត់នីមួយៗ ៖ លេខផលិតផល នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចកែសម្រួលលេខនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ ដើម្បីផ្គូផ្គងសមាមាត្រអេក្រង់នៃឧបករណ៍នីមួយៗ ដោយចុចរូបតំណាង រង់វង់មូល ជាប់នៅក្បែរ។

alt

 • ជ្រើសរើសប្រភេទ ៖ ជ្រើសរើសប្រភេទដែលត្រូវបានបង្ហាញ។
 • ទំហំរូបភាព ៖ កំណត់ទទឹង និងកំពស់ នៃរូបភាពតូចៗនៅក្នុងប្លុក ផលិតផលដែលបង្ហាញ នៅក្នុងធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។ ឯកតា px ។
  • បង្ហាញចំណងជើង **៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។
 • បញ្ចាំងស្លាយ ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញបញ្ជីផលិតផល ក្នុងធាតុក្រាហ្វិកជាការបញ្ចាំងស្លាយ។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ដែលចង់ បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ផលិតផលនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទបច្ចុប្បន្ន

ប្រើបានតែនៅក្នុងទំព័រ ប្រភេទផលិតផល។

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក លំនំាដើម "ផលិតផលនៃប្រភេទបច្ចុប្បន្ន" ។
 • បរិមាណក្នុងបន្ទាត់នីមួយៗ ៖ លេខផលិតផល នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចកែសម្រួលលេខនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ ដើម្បីផ្គូផ្គងសមាមាត្រអេក្រង់នៃឧបករណ៍នីមួយៗ ដោយចុចរូបតំណាង រង់វង់មូល ជាប់នៅក្បែរ។

alt

 • ទំហំរូបភាព ៖ កំណត់ទទឹង និងកំពស់ នៃរូបភាពតូចៗនៅក្នុងប្លុក ផលិតផលដែលបង្ហាញ នៅក្នុងធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។ ឯកតា px ។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ដែលចង់ បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

តម្រងផលិតផល

ប្រើបានតែនៅក្នុងទំព័រប្រភេទផលិតផល និងផលិតផលទាំងអស់។

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក , លំនាំដើម "ផលិតផលនៃប្រភេទបច្ចុប្បន្ន" ។
 • ចំនួនទឹកប្រាក់តិចបំផុត ៖ ចំនួនទឹកប្រាក់តិចបំផុត ដែលអាចជ្រើសរើសរបាររំកិលស្វែងរកផលិតផលតាមជួរតម្លៃ។
 • ចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនបំផុត ៖ ចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនបំផុត ដែលអាចជ្រើសរើសរបាររំកិលស្វែងរកផលិតផលតាមតម្លៃ។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ដែលចង់ បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

ប្រើបានតែ ក្នុងទំព័រព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក ដែលជា "ពត៌មានលំអិតផលិតផល" លំនាំដើម។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

ប្រើបានតែក្នុងទំព័រ ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិកដែលជា "ពត៌មានលំអិតផលិតផល" លំនាំដើម។
 • ចំនួនផលិតផល ៖ បញ្ចូលចំនួនផលិតផលដើម្បីបង្ហាញ។
 • បរិមាណក្នុងបន្ទាត់នីមួយៗ ៖ លេខផលិតផល នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចកែសម្រួលលេខនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ ដើម្បីផ្គូផ្គងសមាមាត្រអេក្រង់នៃឧបករណ៍នីមួយៗ ដោយចុចរូបតំណាង រង់វង់មូល ជាប់នៅក្បែរ។

alt

 • ទំហំរូបភាព ៖ កំណត់ទទឹង និងកំពស់ នៃរូបភាពតូចៗនៅក្នុងប្លុក ផលិតផលដែលបង្ហាញ នៅក្នុងធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។ ឯកតា px ។

 • តម្រៀប ៖ តាមលំដាប់

 • លំនាំដើម ៖​ តម្រៀបតាមជួរផលិតផលពីទាបទៅខ្ពស់ និង ប្រតិទិនដែលបង្ហាញ ផលិតផលពីថ្មីទៅចាស់។

  • ឈ្មោះពី A ដល់ Z ។   - ឈ្មោះពី Z ទៅ A ។   - ថ្មីបំផុត ៖ ផលិតផលថ្មី តម្រៀបជាមុន។   - ចាស់បំផុត ៖ ផលិតផលចាស់តម្រៀបជាមុន។
 • បង្ហាញចំណងជើង ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។

 • លេចធ្លោ ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញបណ្តាផលិតផលលេចធ្លោ។

 • ការបញ្ចុះតំលៃ ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញផលិតផលបញ្ចុះតំលៃ (ដែលមានតម្លៃលក់ ទាបជាងតំលៃដែលបានចុះបញ្ជី) ។

 • បញ្ចាំងស្លាយ ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញបញ្ជីផលិតផល ក្នុងធាតុក្រាហ្វិកជាការបញ្ចាំងស្លាយ។

 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។

 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ដែលចង់ បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។

 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ស្វែងរកផលិតផល

ប្រើបានតែ នៅក្នុងទំព័រស្វែងរក។ បង្ហាញលទ្ធផល ស្វែងរកផលិតផល នៅពេលប្រើប្រអប់ស្វែងរក នៅផ្នែកខាងលើនៃគេហទំព័រ។

alt

 • ចំណងជើង : បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិកដែលជា "លទ្ធផលស្វែងរក" លំនាំដើម។
 • បរិមាណក្នុងបន្ទាត់នីមួយៗ ៖ លេខផលិតផល នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចកែសម្រួលលេខនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ ដើម្បីផ្គូផ្គងសមាមាត្រអេក្រង់នៃឧបករណ៍នីមួយៗ ដោយចុចរូបតំណាង រង់វង់មូល ជាប់នៅក្បែរ។

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក ដែលជា "ព័ត៌មានលំអិតផលិតផល" លំនាំដើម។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

អត្ថបទ

ប្រភេទអត្ថបទ

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក , លំនាំដើម "ប្រភេទអត្ថបទ" ។
 • ជ្រើសរើសប្រភេទ ៖ ជ្រើសរើសទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញ បណ្តាប្រភេទដែលមាន, ជ្រើសរើសប្រភេទដោយឡែកដើម្បីបង្ហាញតែប្រភេទដែលបានជ្រើសរើស។
 • ការបង្ហាញចំណងជើង ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។
  • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ដែលចង់ បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

អត្ថបទ

alt

 • ចំណងជើង : បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "អត្ថបទ" លំនាំដើម។
 • ចំនួនព័ត៌មាន ៖ បញ្ចូលចំនួនអត្ថបទដែលចង់បង្ហាញ។
  • បរិមាណក្នុងបន្ទាត់នីមួយៗ ៖ លេខផលិតផល នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចកែសម្រួលលេខនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ ដើម្បីផ្គូផ្គងសមាមាត្រអេក្រង់នៃឧបករណ៍នីមួយៗ ដោយចុចរូបតំណាង រង់វង់មូល ជាប់នៅក្បែរ។

alt

 • ទំហំរូបភាព ៖ កំណត់ទទឹង និងកំពស់ នៃរូបភាពតូចៗនៅក្នុងប្លុក ផលិតផលដែលបង្ហាញ នៅក្នុងធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។ ឯកតា px ។

 • តម្រៀប ៖ តាមលំដាប់

 • លំនាំដើម ៖​ តម្រៀបតាមជួរនៃអត្ថបទពីទាបទៅខ្ពស់ និង ប្រតិទិនដែលបង្ហាញ នៃអត្ថបទពីថ្មីទៅចាស់។

  - ឈ្មោះពី A ដល់ Z ។

    - ឈ្មោះពី Z ទៅ A ។   - ថ្មីបំផុត ៖ អត្ថបទថ្មី តម្រៀបជាមុន។   - ចាស់បំផុត ៖អត្ថបទចាស់ តម្រៀបជាមុន។

 • បង្ហាញចំណងជើង ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។

 • លេចធ្លោ ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញបណ្តាអត្ថបទលេចធ្លោ។

 • បញ្ចាំងស្លាយ ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញបញ្ជីអត្ថបទ ក្នុងធាតុក្រាហ្វិកជាការបញ្ចាំងស្លាយ។

 • ប្លង់ផ្ដេក ៖ បណ្តាប្លុកលំនាំដើមអត្ថបទនឹងបង្ហាញរូបភាពតូច ចំណងជើងសេចក្ដីពណ៌នានៃអត្ថបទនៅក្នុងប្លង់បញ្ឈរ។ ចុចធីកដើម្បីបង្ហាញប្លុកអត្ថបទ នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយប្លង់ផ្ដេក ជាមួយចំណងជើង និងការពណ៌នានៅខាងស្តាំនៃរូបភាពតូច។

 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។

 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ដែលចង់ បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។

 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

អត្ថបទតាមប្រភេទ

alt

 • ចំណងជើង ៖បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, លំនាំដើម "អត្ថបទនៅក្នុងប្រភេទ" ។
 • ចំនួនព័ត៌មាន ៖ បញ្ចូលចំនួនអត្ថបទដែលចង់បង្ហាញ។
 • បរិមាណក្នុងបន្ទាត់នីមួយៗ ៖ លេខផលិតផល នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចកែសម្រួលលេខនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ ដើម្បីផ្គូផ្គងសមាមាត្រអេក្រង់នៃឧបករណ៍នីមួយៗ ដោយចុចរូបតំណាង រង់វង់មូល ជាប់នៅក្បែរ។

alt

 • ជ្រើសរើសប្រភេទ ៖ ជ្រើសរើសប្រភេទដែលបានបង្ហាញ។

 • ទំហំរូបភាព ៖ កំណត់ទទឹង និងកំពស់ នៃរូបភាពតូចៗនៅក្នុងប្លុក ផលិតផលដែលបង្ហាញ នៅក្នុងធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។ ឯកតា px ។

 • តម្រៀប ៖ តាមលំដាប់

 • លំនាំដើម ៖​ តម្រៀបតាមលំដាប់ជួរនៃអត្ថបទពីទាបទៅខ្ពស់ និង ប្រតិទិនដែលបង្ហាញ នៃអត្ថបទពីថ្មីទៅចាស់។

  • ឈ្មោះពី A ដល់ Z ។   ​- ឈ្មោះពី Z ទៅ A ។   - ថ្មីបំផុត ៖ អត្ថបទថ្មី តម្រៀបជាមុន។   - ចាស់បំផុត ៖អត្ថបទចាស់ តម្រៀបជាមុន។
 • បញ្ចាំងស្លាយ ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញបញ្ជីអត្ថបទ ក្នុងធាតុក្រាហ្វិកជាការបញ្ចាំងស្លាយ។

 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។

 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។

 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

អត្ថបទនៃប្រភេទបច្ចុប្បន្ន

ប្រើបានតែនៅក្នុងទំព័រនៃប្រភេទអត្ថបទ។

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "អត្ថបទនៃប្រភេទបច្ចុប្បន្ន" លំនាំដើម។
 • បរិមាណក្នុងបន្ទាត់នីមួយៗ ៖ លេខអត្ថបទ នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចកែសម្រួលលេខនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ ដើម្បីផ្គូផ្គងសមាមាត្រអេក្រង់នៃឧបករណ៍នីមួយៗ ដោយចុចរូបតំណាង រង់វង់មូល ជាប់នៅក្បែរ។

alt

 • ទំហំរូបភាព ៖ កំណត់ទទឹង និងកំពស់ នៃរូបភាពតូចៗនៅក្នុងប្លុក ផលិតផលដែលបង្ហាញ នៅក្នុងធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។ ឯកតា px ។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

អត្ថបទទាំងអស់

ប្រើបានតែនៅក្នុងទំព័រអត្ថបទទាំងអស់

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "អត្ថបទទាំងអស់" លំនាំដើម។
 • បរិមាណក្នុងបន្ទាត់នីមួយៗ ៖ លេខផលិតផល នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចកែសម្រួលលេខនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ ដើម្បីផ្គូផ្គងសមាមាត្រអេក្រង់នៃឧបករណ៍នីមួយៗ ដោយចុចរូបតំណាង រង់វង់មូល ជាប់នៅក្បែរ។

alt

 • ទំហំរូបភាព ៖ កំណត់ទទឹង និងកំពស់ នៃរូបភាពតូចៗនៅក្នុងប្លុក ផលិតផលដែលបង្ហាញ នៅក្នុងធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។ ឯកតា px ។
 • បង្ហាញចំណងជើង ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

អត្ថបទលំអិត

ប្រើបានតែ នៅក្នុងទំព័រសេចក្ដីលម្អិតអត្ថបទ។

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "អត្ថបទលំអិត" លំនាំដើម។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

អត្ថបទទាក់ទង

ប្រើបានតែ នៅក្នុងទំព័រសេចក្ដីលម្អិតអត្ថបទ។

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "អត្ថបទទាក់ទង" លំនាំដើម។
 • ចំនួនព័ត៌មាន ៖ បញ្ចូលចំនួនអត្ថបទដែលចង់បង្ហាញ។
 • បរិមាណក្នុងបន្ទាត់នីមួយៗ ៖ លេខផលិតផល នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចកែសម្រួលលេខនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ ដើម្បីផ្គូផ្គងសមាមាត្រអេក្រង់នៃឧបករណ៍នីមួយៗ ដោយចុចរូបតំណាង រង់វង់មូល ជាប់នៅក្បែរ។

alt

 • ជ្រើសរើសប្រភេទ ៖ ជ្រើសរើសបណ្តាប្រភេទដែលបានបង្ហាញ។

 • ទំហំរូបភាព ៖ កំណត់ទទឹង និងកំពស់ នៃរូបភាពតូចៗនៅក្នុងប្លុក ផលិតផលដែលបង្ហាញ នៅក្នុងធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។ ឯកតា px ។

 • តម្រៀប ៖ តាមលំដាប់

 • លំនាំដើម ៖​ តម្រៀបតាមលំដាប់ជួរនៃអត្ថបទពីទាបទៅខ្ពស់ និង ប្រតិទិនដែលបង្ហាញ នៃអត្ថបទពីថ្មីទៅចាស់។

          - ឈ្មោះពី A ដល់ Z ។

    - ឈ្មោះពី Z ទៅ A ។   - ថ្មីបំផុត ៖ អត្ថបទថ្មី តម្រៀបជាមុន។   - ចាស់បំផុត ៖អត្ថបទចាស់ តម្រៀបជាមុន។

 • បង្ហាញចំណងជើង ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។

 • លេចធ្លោ ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញបណ្តាអត្ថបទលេចធ្លោ។

 • បញ្ចាំងស្លាយ ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញបញ្ជីអត្ថបទ ក្នុងធាតុក្រាហ្វិកជាការបញ្ចាំងស្លាយ។

 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។

 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។

 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ទំព័រឋិតិវន្ត

ពត៌មានលំអិតទំព័រឋិតិវន្ត

បង្ហាញមាតិកាអត្ថបទនៃទំព័រឋិតិវន្តបច្ចុប្បន្ន។

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "ទំព័រឋិតិវន្តបច្ចុប្បន្ន" លំនាំដើម។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

នៅក្រោមគេហទំព័រ(Footer)

បណ្តាញសង្គម

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "បណ្តាញសង្គម" លំនាំដើម។ Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, Pinterest ៖ បញ្ចូលតំណភ្ចាប់ហើយចុចធីកធ្វើឲ្យសកម្ម ដើម្បីបង្ហាញរូបតំណាងនៃបណ្តាញសង្គមនៅលើធាតុក្រាហ្វិក។
 • បង្ហាញចំណងជើង ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ចុះឈ្មោះតាមដានអ៊ីម៉ែល

បង្ហាញការបញ្ចូលបែបបទដើម្បីអតិថិជនបញ្ចូលអ៊ីមែល ដើម្បីចុះឈ្មោះ ទទួលអ៊ីម៉ែលបញ្ចុះតំលៃពីគេហទំព័រ។

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "ចុះឈ្មោះតាមដានអ៊ីម៉ែល" លំនាំដើម។ Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, Pinterest ៖ បញ្ចូលតំណភ្ចាប់ហើយចុចធីកធ្វើឲ្យសកម្ម ដើម្បីបង្ហាញរូបតំណាងនៃបណ្តាញសង្គមនៅលើធាតុក្រាហ្វិក។
 • បង្ហាញចំណងជើង ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

បញ្ជីទំព័រឋិតិវន្ត

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "ចុះឈ្មោះតាមដានអ៊ីម៉ែល" លំនាំដើម។ Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, Pinterest ៖ បញ្ចូលតំណភ្ចាប់ហើយចុចធីកធ្វើឲ្យសកម្ម ដើម្បីបង្ហាញរូបតំណាងនៃបណ្តាញសង្គមនៅលើធាតុក្រាហ្វិក។
 • បង្ហាញចំណងជើង ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។
 • បញ្ជីបណ្តាទំព័រដើម្បីបង្ហាញ ៖ បង្ហាញតំណភ្ជាប់នៃទំព័រមូលដ្ឋាន ក្នុងគេហទំព័រ (ទំព័រដើម - ឧទ្ទិសនាម - ព័ត៌មាន - ផលិតផល ទំនាក់ទំនង) និងបណ្តាមាតិកា។ ចុចធីក បណ្តាទំព័រ ដែលអ្នកចង់បង្ហាញ ដើម្បីបង្ហាញនៅលើធាតុក្រាហ្វិក។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ព័ត៌មានគេហទំព័រ

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "ព័ត៌មានគេហទំព័រ" លំនាំដើម។
 • អាស័យដ្ឋាន - ទូរស័ព្ទ - អ៊ីម៉ែល - គេហទំព័រ ៖ បញ្ចូលពត៌មានដែលត្រូវការហើយចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មាននោះ នៅលើធាតុក្រាហ្វិក។
 • បង្ហាញចំណងជើង ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ផ្សេង ៖

ស្លាយ រូបភាព

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "ស្លាយរូបភាព" លំនាំដើម។
 • រូបភាព ៖ ជ្រើសរើសរូបភាពសម្រាប់បញ្ចាំងស្លាយ អាចជ្រើសរើសច្រើនរូបភាព។

alt

បញ្ចូលឈ្មោះដើម្បីបង្ហាញរូបភាពនោះ នៅក្នុងការបញ្ចាំងស្លាយ។ បញ្ចូលតំណដើម្បី បន្ថែមតំណនៅពេលចុចលើរូបភាព។ ចុចប៊ូតុងកម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីបញ្ចូលប្រអប់មាតិកាបង្ហាញឡើង មាតិកាដែលបញ្ចូលនឹងបង្ហាញរូបភាព ក្នុងការបញ្ចាំងស្លាយ បំពេញតាមទំរង់ត្រឹមត្រូវ មាតិកាដែលបានបញ្ចូល។

 • ទំហំរូបភាព ៖ កំណត់ទទឹង និងកំពស់ នៃរូបភាពដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការបញ្ចាំងស្លាយ។ ឯកតា px ។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

Raw HTML

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "Raw HTML” លំនាំដើម។
 • មាតិកា ៖ មាតិកាដែលបញ្ចូល នឹងបានបង្ហាញត្រឹមត្រូវ នៅទម្រង់លើគេហទំព័រ។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញចំណងជើង ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ការផ្សព្វផ្សាយ

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "ការផ្សព្វផ្សាយ" លំនាំដើម។
 • រូបភាព ៖ ជ្រើសរើសពត៌មានផ្សព្វផ្សាយ, អាចជ្រើសរើសច្រើនរូបភាព។

alt

បញ្ចូលឈ្មោះដើម្បីបង្ហាញរូបភាពនោះ នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។ បញ្ចូលតំណដើម្បី បន្ថែមតំណនៅពេលចុចលើរូបភាព។ ចុចប៊ូតុងកម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីបញ្ចូលប្រអប់មាតិកាបង្ហាញឡើង មាតិកាដែលបញ្ចូលនឹងបង្ហាញរូបភាព ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ បំពេញតាមទំរង់ត្រឹមត្រូវ មាតិកាដែលបានបញ្ចូល។

 • បរិមាណក្នុងបន្ទាត់នីមួយៗ ៖ លេខផលិតផល នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចកែសម្រួលលេខនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ ដើម្បីផ្គូផ្គងសមាមាត្រអេក្រង់នៃឧបករណ៍នីមួយៗ ដោយចុចរូបតំណាង រង់វង់មូល ជាប់នៅក្បែរ។

alt

 • ទំហំរូបភាព ៖ កំណត់ទទឹង និងកំពស់ នៃរូបភាពដែលបានបង្ហាញ សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយរូបភាព។ ឯកតា px ។
 • បង្ហាញចំណងជើង ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

Facebook Fanpage

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "ទំព័រហ្វេសប៊ុក" លំនាំដើម។
 • តំណភ្ជាប់ Fanpage ៖ បញ្ចូល តំណភ្ជាប់ របស់ទំព័រហ្វេសប៊ុក។ ឧទាហរណ៍ ៖ facebook.com/facebook
 • បង្ហាញចំណងជើង ៖​ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញចំណងជើងដែលបានបញ្ចូល។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ប្លុក

បន្ថែមប្លុកថ្មីក្នុងជួរឈរបច្ចុប្បន្ន។

ទម្រង់នៃការប្រមូលព័ត៌មាន

ទម្រង់អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជន បញ្ចូលបែបបទដើម្បីផ្ញើពត៌មាននិងយោបល់ ទំនាក់ទំនងនៅលើគេហទំព័រ។ ប្រើបានតែនៅក្នុងទំព័រប្រភេទផលិតផល។

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, "ទម្រង់ទំនាក់ទំនង" លំនាំដើម។
 • ទម្រង់ ៖ ជ្រើសរើសប្រភេទទិន្នន័យក្នុងទំរង់។
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ផែនទី Google

ការបង្ហាញផែនទី Google កំណត់ កូអរឌីនេត(coordinates) នៃអាសយដ្ឋានបញ្ចូល។ ប្រើតែនៅលើទំព័រទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះ។

alt

 • ចំណងជើង ៖ បញ្ចូលចំណងជើងសម្រាប់ធាតុក្រាហ្វិក, " ផែនទី Google" លំនាំដើម។
 • Iframe ៖ របៀបទទួលបានលេខកូដសម្រាប់ផែនទី
 • ធ្វើឱ្យសកម្ម ៖ ចុចធីក ដើម្បីបង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • បង្ហាញលើឧបករណ៍ខាងក្រោម ៖​ ចុចធីក បណ្តាឧបករណ៍ ដែលចង់បង្ហាញធាតុក្រាហ្វិកបច្ចុប្បន្ន។
 • ថ្នាក់ ៖ បញ្ចូលឈ្មោះថ្នាក់ ដើម្បីបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក ប្រើសម្រាប់ CSS ក្រែសម្រួលផ្ទាល់ខ្លួន។

ធាតុក្រាហ្វិកតាមប្រភេទទំព័រ ៖

ទំព័រដើម ៖

Danh mục sản phẩm, Sản phẩm, Sản phẩm thuộc danh mục.

ប្រភេទផលិតផល - ផលិតផល - ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ។ ប្រភេទព័ត៌មាន - ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ។ ការបញ្ចាំងស្លាយ - សេចក្តីព្រាង - ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក។

ប្រភេទផលិតផល ៖

ប្រភេទផលិតផល - ផលិតផល - ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ - ផលិតផលនៃប្រភេទបច្ចុប្បន្ន- តម្រងផលិតផល។ ប្រភេទព័ត៌មាន - ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ។ ការបញ្ចាំងស្លាយ - សេចក្តីព្រាង - ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក។

ផលិតផលទាំងអស់ ៖

ប្រភេទផលិតផល - ផលិតផល - ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ - ផលិតផលទាំងអស់ - តម្រងផលិតផល។ ប្រភេទព័ត៌មាន - ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ។ ការបញ្ចាំងស្លាយ - សេចក្តីព្រាង - ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក។

ព័ត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល ៖

ប្រភេទផលិតផល - ផលិតផល - ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ - ព័ត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល - ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ។ ប្រភេទព័ត៌មាន - ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ។ ការបញ្ចាំងស្លាយ - សេចក្តីព្រាង - ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក។

ផលិតផលដែលពេញចិត្ត ៖

ប្រភេទផលិតផល - ផលិតផល - ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ - ផលិតផលដែលពេញចិត្ត។ ប្រភេទព័ត៌មាន - ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ។ ការបញ្ចាំងស្លាយ - សេចក្តីព្រាង - ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក។ បណ្តាញសង្គម​ - ទម្រង់ចុះឈ្មោះទទួលអ៊ីម៉ែល។

ប្រភេទព័ត៌មាន ៖

ប្រភេទផលិតផល - ផលិតផល - ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ ។ ប្រភេទព័ត៌មាន - ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ - ព័ត៌មាននៃប្រភេទបច្ចុប្បន្ន។ ការបញ្ចាំងស្លាយ - សេចក្តីព្រាង - ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក។

ព័ត៌មានទាំងអស់ ៖

ប្រភេទផលិតផល - ផលិតផល - ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ ។ ប្រភេទព័ត៌មាន - ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ - ព័ត៌មានទាំងអស់។ បណ្តាញសង្គម​ - ទម្រង់ចុះឈ្មោះទទួលអ៊ីម៉ែល។ ការបញ្ចាំងស្លាយ - សេចក្តីព្រាង - ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក។

ព័ត៌មានលម្អិត ៖

ប្រភេទផលិតផល - ផលិតផល - ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ ។ ប្រភេទព័ត៌មាន - ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ - ព័ត៌មានលម្អិត -​ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ។ ការបញ្ចាំងស្លាយ - សេចក្តីព្រាង - ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក។

ស្វែងរក ៖

ប្រភេទផលិតផល - ផលិតផល - ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ - ស្វែងរកផលិតផល។ ប្រភេទព័ត៌មាន - ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ - ស្វែងរកព័ត៌មាន។ ការបញ្ចាំងស្លាយ - សេចក្តីព្រាង - ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក។

កន្រ្តកទំនិញ ៖

ប្រភេទផលិតផល - ផលិតផល - ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ។ ប្រភេទព័ត៌មាន - ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ។ ការបញ្ចាំងស្លាយ - សេចក្តីព្រាង - ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក។

កម្ម៉ង់ទិញទំនិញដោយជោគជ័យ ៖

ប្រភេទផលិតផល - ផលិតផល - លផលិតផលក្នុងប្រភេទ។ ប្រភេទព័ត៌មាន - ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ។ ការបញ្ចាំងស្លាយ - សេចក្តីព្រាង - ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក។

ទំនាក់ទំនង ៖

ប្រភេទផលិតផល - ផលិតផល - ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ។ ប្រភេទព័ត៌មាន - ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ។ ការបញ្ចាំងស្លាយរូបភាព - សេចក្តីព្រាង - ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក - ទំនាក់ទំនង - ផែនទី Google ។

ទំព័រឋិតិវន្ត ៖

ប្រភេទផលិតផល​​ - ផលិតផលផ - ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទ។ ប្រភេទព័ត៌មាន- ព័ត៌មាន - ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រភេទ។ ការបញ្ចាំងស្លាយរូបភាព - សេចក្តីព្រាង​- ការផ្សព្វផ្សាយ - ទំព័រហ្វេសប៊ុក - ប្លុក - ទំនាក់ទំនង - ផែនទី Google ។ ពត៌មានលំអិតទំព័រឋិតិវន្ត

នៅក្រោមគេហទំព័រ (Footer)៖

បណ្តាញសង្គម , ទំរង់ចុះឈ្មោះទទួលអ៊ីម៉ែល , តំណភ្ជាប់ឋិតិវន្ត, ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។ ព្រាងអត្ថបទ , ទំព័រហ្វេសប៊ុក, ប្លុក។


តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

 • ប្លុក
 • ធាតុក្រាហ្វិក​​​(Widget
 • ធាតុក្រាហ្វិកបែងចែកដោយវត្ថុ
  • ផលិតផល
  • អត្ថបទ
  • ទំព័រឋិតិវន្ត
  • នៅក្រោមគេហទំព័រ(Footer
  • ផ្សេង ៖
 • ធាតុក្រាហ្វិកតាមប្រភេទទំព័រ ៖
  • ទំព័រដើម ៖
  • ប្រភេទផលិតផល ៖
  • ផលិតផលទាំងអស់ ៖
  • ព័ត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល ៖
  • ផលិតផលដែលពេញចិត្ត ៖
  • ប្រភេទព័ត៌មាន ៖
  • ព័ត៌មានទាំងអស់ ៖
  • ព័ត៌មានលម្អិត ៖
  • ស្វែងរក ៖
  • កន្រ្តកទំនិញ ៖
  • កម្ម៉ង់ទិញទំនិញដោយជោគជ័យ ៖
  • ទំនាក់ទំនង ៖
  • ទំព័រឋិតិវន្ត ៖
  • នៅក្រោមគេហទំព័រ (Footer)៖